bodychangeclinic_logo 2
Algemene voorwaarden

behandelingen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BodyChange Clinic

Toelichting:
Om de BodyChange Clinic en de daaraan verbonden handelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een behandeling bij de BodyChange Clinic met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennisgenomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Bedrijfsgegevens
 • Artikel 2 – Verstrekken informatie
 • Artikel 3 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 4 – Omgangsvormen en huisregels
 • Artikel 5 – Ethiek en hygiëne
 • Artikel 6 – Privacy
 • Artikel 7 – Prijzen, wijzigingen en betaalwijze

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Naam onderneming: BodyChange Clinic
Website: www.bodychangeclinic.nl

Vestigings- en bezoekadres:
Burgemeesters Godschalxstraat 54
5236 AC ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 49563896
Emailadres: info@bodychangeclinic.nl

KvK-nummer: 81013787

Artikel 2 – Verstrekken informatie

 1. Voor een eventuele eerste behandeling krijgt u een intakegesprek ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 2. Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.
 3. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u behandeld mag worden gedurende de behandelperiode.
 3. De BodyChange Clinic zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 4. De BodyChange Clinic onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de BodyChange Clinic-Therapeuten en resultaten bij andere klanten.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan ons verstrekt, zodat wij de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 6. De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van de BodyChange Clinic en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 7. BodyChange Clinic is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 8. De medewerkers van de BodyChange Clinic zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de clinic.

Artikel 4 – Omgangsvormen en huisregels

 1. Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.
 2. Aangezien wij een beperkt aantal plekken hebben per dag, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan.
 3. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
  • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden voor 50% aan u doorberekend.
  • Niet nagekomen afspraken worden volledig aan u doorberekend. 
  • U ontvangt op het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bericht met het verzoek om 50% van de kosten van de behandeling over te maken op ons rekeningnummer. Het zal niet mogelijk zijn om een nieuwe afspraak bij ons in te plannen, totdat doorberekend bedrag betaald is.
  • Bent u onverhoopt verhinderd doordat u ziek bent, dan is er sprake van overmacht en kunnen wij uw behandeling verzetten.
 4. Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
 5. Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken zijn inbegrepen.

Artikel 5 – Ethiek en hygiëne

 1. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij de BodyChange Clinic en wij verwachten dat ook van u.
 2. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de behandelaar prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 3. De BodyChange Clinic behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Artikel 6 – Privacy

 1. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet.

Artikel 7 – Prijzen, wijzigingen en betaalwijze

 1. De actuele prijzen van de BodyChange Clinic kunt u vinden op onze Prijslijst.
 2. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 3. Betaling geschiedt contant of via pinbetaling direct na de behandeling.